1. Rabenjanaharyella
  [Pseudoschloenbachia (Rabenjanaharyella) rhomboidalis]
 2. Rehmannia
  [Rehmannia (Rehmannia) gr. rehmanni forme revili (m)]
 3. Rehmannia
  [Rehmannia (Rehmannia) grossouvrei (M)]
 4. Rehmannia
  [Rehmannia (Rehmannia) rehmanni (M)]
 5. Rehmannia
  [Rehmannia (Rehmannia) rehmanni (M)]
 6. Reineckeia
  [Reineckeia (Reineckeia) anceps anceps (M)]
 7. Reineckeia
  [Reineckeia (Reineckeia) anceps anceps (M)]
 8. Reineckeia
  [Reineckeia (Reineckeia) anceps anceps (m)]
 9. Reineckeia
  [Reineckeia (Reineckeia) anceps elmii (M)]
 10. Reineckeia
  [Reineckeia (Reineckeia) sp.]
 11. Reineckeia
  [Reineckeia (Reineckeia) stuebeli (m)]
 12. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) deverianum]
 13. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) kallesi]
 14. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) kallesi]
 15. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) kallesi]
 16. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) marigniacum]
 17. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) marigniacum]
 18. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) marigniacum]
 19. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) marigniacum]
 20. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) marigniacum]
 21. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) marigniacum]
 22. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) marigniacum]
 23. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) marigniacum]
 24. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) marigniacum]
 25. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) marigniacum]
 26. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) marigniacum]
 27. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) marigniacum]
 28. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) marigniacum]